சனி, 24 ஜனவரி, 2015

தொங்கும் தோட்டம்எங்கள் பள்ளியில் சுற்றுச் சூழலை பாதுகாக்க 

தொங்கும் தோட்டம் அமைத்துள்ளோம். இத் 

தோட்டமானது எங்கள் பள்ளி மாணவர்களின் 

இயற்கையை நேசிக்கும் எண்ணத்தை 

வெளிபடுத்தும் விதமாக அமைக்கப்பட்டு 

உள்ளது. எங்கள் பள்ளியின் தொங்கும் 

தோட்ட காட்சிகள் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக