வெள்ளி, 4 ஏப்ரல், 2014


எங்கள் மாணவர்களின் குறும்படங்கள்  உங்கள் பார்வைக்கு 
வியாழன், 3 ஏப்ரல், 2014


எங்கள் பள்ளியின் சிறப்புகள்

         


       எங்கள் பள்ளியில் அமைந்துள்ள 

சிறப்பம்சங்களை கூறும் பிரசுரங்கள்


குறும்படங்கள்
       எங்கள் மாணவர்கள் படிப்பில் மட்டுமல்ல 

படம் எடுப்பதிலும் சிறந்தவர்கள் என்பதை 

நிருபிக்கும்  சில குறும் படங்களில் சில. 
கல்வி குறும்படங்கள்

         
          எங்கள் மாணவர்கள் படிப்பில் மட்டுமல்ல படம் எடுப்பதிலும் சிறந்தவர்கள்.

    

        எங்கள் பள்ளி மாணவர்களின் குறும் படம் மாநகராட்சி அளவில் வெற்றி பெற்று பரிசு பெரும் காட்சிகள்.கனடா நாட்டு ஆசிரியர்கள் வருகை


               எங்கள் பள்ளிக்கு 23.01.2014 அன்று கனடா நாட்டை சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் எங்கள் பள்ளியை பார்வையிட்டனர்.


                               அவர்கள் எங்கள் பள்ளியின் அன்றாட நிகழ்வுகளை கேட்டறிந்தனர். எங்கள் பள்ளியில் செயல்படும் பல்துறை நுண்ணறிவு ஆய்வகம், கணினி ஆய்வகம், சூரிய ஒளி மின் ஆற்றல்  பயன்படுத்துதல் ,செயல் வழி கற்றல், அறிவியல் ஆய்வகம் போன்ற செயல்பாடுகளை பாராட்டினர். பள்ளியின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த ஆலோசனைகளை வழங்கினர்.ஆகாஷ் கங்கா குடிநீர்             குடிநீரால்  தான் மாணவர்களுக்கு நோய்கள் பரவுவது இயற்கை. ஆனால் எங்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த கவலை இல்லை. எங்கள் பள்ளியில் மாணவர்கள்  அனைவருக்கும்    கை படாத , சுத்தமான, சுகாதாரமான சுவையான குடிநீர் வழங்க்கப்படுகிறது . அதுதான் ஆகாஷ் கங்கா  குடிநீர் .


          காற்றின் ஈரப்பதத்திலிருந்து தருவிக்கப்படும் சுவையான குடிநீரே ஆகாஷ் கங்கா குடிநீர் ஆகும்.  எங்கள் பள்ளி மாணவர் அனைவருக்கும் இச்சுவையான நீர் குடிநீராக வழங்க்கப்படுகிறது.