வியாழன், 3 ஏப்ரல், 2014

ஆகாஷ் கங்கா குடிநீர்             குடிநீரால்  தான் மாணவர்களுக்கு நோய்கள் பரவுவது இயற்கை. ஆனால் எங்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த கவலை இல்லை. எங்கள் பள்ளியில் மாணவர்கள்  அனைவருக்கும்    கை படாத , சுத்தமான, சுகாதாரமான சுவையான குடிநீர் வழங்க்கப்படுகிறது . அதுதான் ஆகாஷ் கங்கா  குடிநீர் .


          காற்றின் ஈரப்பதத்திலிருந்து தருவிக்கப்படும் சுவையான குடிநீரே ஆகாஷ் கங்கா குடிநீர் ஆகும்.  எங்கள் பள்ளி மாணவர் அனைவருக்கும் இச்சுவையான நீர் குடிநீராக வழங்க்கப்படுகிறது. 1 கருத்து: