வியாழன், 4 அக்டோபர், 2012

இலக்கு

எங்கள் இலக்கு
மாணவர்களுக்கு தரமான  கல்வியை  அளிப்பதும், அவர்களை இந்திய நாட்டின்   சிறந்த  குடிமகனாக ஆக்குவதும் ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக